WHAT'S NEW?
Loading...

drama mahabaratha bahasa sunda


Naskah drama MAHABRATA
Mahabrata teh ngagaduhan seueur versi nu rupi-rupi. Di India nyalira aya rupi-rupi karakter nu teu sami sareng budaya indonesia. Jadi disamikeun deui sareng budaya urang. Dilebet drama nu abdi sareng rerencangan pentaskeun, aya sababaraha tokoh nu teu ku abdi disebatkeun supartos Nakula-Sadewa. Pikeun ieu abdi sareng rerencangan ti kelompok hiji x mia 4, nganyaritakeun ku versi abdi. Mangga nyaksikeun carita abdi sareng rerencangan, MAHABRATA....
Waktos eta ditaman indraprasta. Raja Yudistira keur nyarios sareng pamajikan Dewi Drupadi. Sarengna deui Bima jeung Arjuna nuju latihan.
Bima      : “Arjuna, apa anjeun teu ningali kaahlian abdi? Abdi hoyong ngajadikeun kayu ieu jadi  pedang”.
Arjuna  : “leres henteu? Anjeun ngan saukur pinter dina beladiri wungkul. Nu tiasa pinter nganggo pedang nyaeta Nakula sareng Sadewa”.
Bima      : “apa anjeun henteu hoyong nguji abdi sakedik pisan? Pan Nakula-Sadewa teu ngiring?
Arjuna  : “ah.......... biaya abdi mahal!!!! Sareng abdi teu hoyong ngabohongan diri sorangan. Kusabab abdi nyaeta ksatria utama”.
Bima      : “akang, kunaon Arjuna henteu nguji abdi?”
Yudistira:”(gumujeung) kuduna anjeun enggal nikah supados aya nu muji anjeung”.
Arjuna  : “leres....... abdi wungkul tos ngagaduhan istri”
Bima      : “tapi abdi parantos bersumpah kanggo teu gadung istri”.
Arjuna  : “karunya pisan anjeung, Bima.....anjeung henteu payu.... karunya-karunya”.
Bima      : “antepkeun wae.... sahenteuna abdi leuwih gagah dibandingkeun anjeung arjuna ..... leresteu ayunda Drupadi?
Yudistira:”tong didangukeun etama, adinda !!”
Drupadi                  : “muhun akang (gumujeung)
Yudistira:”bersyukur atuh urang sarerea kusabab parantos ngagaduhan karajaan nyalira adinda”.
Drupadi  : “ tangtos wae, ieu  berkat damel teuas kakanda sarta oge para pandawa...negri ieu ayeuna henteu eleh mahsur ti hestinapura”.
Yudistira:”muhun adinda, abdi ngaharepkeun mugi-mugi kurawa henteu iri hate deui dina urang
Drupadi  : “tangtos wae kakanda”.
Kanggo uplek ngobrol, datang utusan ti kurawa amu ngabantun surat pikeun yudistira.
Widura   :” abdi mohon sembah paduka”.
Yudistira :” carioskeun naon anu ngabantun anjeun kadieu?”
Widura    : “abdi dipenta pikeun nganterkeun serat ti duryudana. Kabenaran tukang pos karajaan abdi keur cuti uwih kampung”.
Yudistira :”hmmm jadi kitu... mangga (maos serat)”.
Arjuna     :” serat naon eta? Apa duryudana hoyong ngusir urang sadayana?”
Yudistira:” henteu... maranehna ngondang urang dina hiji kaulian”.
Bima      : “Manawi duryudana hoyong ngelehkeun urang ku cara tipu muslihat”.
Drupadi : “apa kudu urang narima tantangan aranjeuna akang? Apa henteu katerlaluan?”
Arjuna  :” nu dicarioskeun ayunda drupadi bener, duryudana cuman hoyong milarian kasempatan supaya tiasa ngusir urang. Anjeuna hoyong nguasaan karajaan urang”.
Bima      :”pesean abdi, leuwih hade akang teu narima uleman aranjeuna”.
Yudistira:”apa aya inbox lain ti duryudana?”.
Widura   :” anjjeuna mesen anjeun kudu hadir nu mulia, kusabab lamun anjeun teu hadir, anjeun sami sareng ngalecehkeun tuan abdi duryudana...
Bima      :” apa akang bade dongkap?”
Drupadi:” leres akang mempertimbangkeun hal-hal nu bade kajadian engke??
Yudistira :” lainna abdi teu mem,pertimbangkeun naon nu bade kajadiang engke, tapi arek arek hente hente, abdi kudu ngadatangan uleman ieu,, kusabab kitu duryudanan pasti  hatena puas...”
Bima      :”leres lamun eta duryudana”. kahoyong akang, abdi, ayunda drupadi sareng arjuna bade ngamatuhan eta”.
Yudistira:” leres, abdi sarerea bade milu ka hestinapura pikeun narima uleman ti tuan anjeun duryudana”.
Widura :”lereng nu mulia, abdi bade nungikeun pesen nu mulia... abdi nyuhunkeun maaf bade uwih heula”.


0 komentar:

Posting Komentar